Cenník výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia platný od 20.12.2019

Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20€

Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia v SR 20€

Vyšetrenie pre pobyt, štúdium a prácu v zahraničí 20€

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane 20€

Nastrelenie náušníc 15€

Vstupná, výstupná a mimoriadna lekárska prehliadka pre zamestnávateľa 10€

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 10€

Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta, rodiča 10€

Výpis zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča ( pre súd, rôzne účely) 10€

Vystavenie zdravotného preukazu 5€

Potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity (šport, tanec, plávanie) 4€

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave podľa zdrav.dokumentácie 4€

CRP z prsta na žiadosť rodiča 5€

Rýchly test na streptokoka 5€

Potvrdenie o spôsobilosti na pobyt v MŠ, SŠ, VŠ, internáty 2€

Potvrdenie o návšteve lekára, o chorobe 2€