• certifikovaný CRP prístroj
 • rýchly test na prítomnosť streptokoka (výter z hrdla)
 • sada na aseptické nastreľovanie náušníc
 • dojčenská váha (aj k započičaniu)
 • inhalátor (aj k započičaniu)
 • pulzný oxymeter (meranie okysličenia krvi)
 • chemické vyšetrenie moču na ambulancii
 • otoskop (prístroj na vyšetrenie uší)
 • optotypy (zariadenie na vyšetrenie zraku)
 • tlakomer
 • bezkontaktný teplomer
 • systém eČasenka (elektronické objednávanie pacientov, receptov, výsledkov…)