Lekár : MUDr. Michaela Podkovičová

Vzdelanie : Lekárska Fakulta UK Bratislava 2001 – 2007

Prax : Novorodenecké oddelenie Ilava 2011 – 2012

Klinika Pediatrie a Neonatológie Fn Trenčín 2012 – 2017

Sestry : Bc. Petra Vaneková, Bc. Ivana Cíbiková